Witamy

kontakt PL

Informacje główne

01
Krótko o nas

Zespół Inżynierii Biomedyczne funkcjonujący na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Wrocławskiej  został utworzony w 1989. Zespół IB posiada bogate doświadczenie z zakresu eksperymentalnych metod badań mających na celu określenie strukturalnych oraz mechanicznych właściwości tkanek oraz zjawisk występujących pomiędzy implantem a tkanką.  Specjalizujemy się w badaniach tkanek zarówno miękkich takich jak: krążek międzykręgowy, rdzeń, naczynia krwionośne, skóra, powięzi, ścięgna; jak i twardych w tym: trzonów kręgosłupa, głowy kości udowych, kości długie, zęby czy chrząstka.

 02
Zainteresowania naukowe

– Właściwości mechaniczne układu kostno-stawowego
– Właściwości strukturalne i mechaniczne tkanek miękkich
– Wieloskalowa analiza tkankek oraz struktur kostnych
– Biomechanika układu krążeniowego
– Metody numeryczne w biomechanice
– Obrazowanie medyczne i sztuczna rzeczywistość
– Biomateriały
– Biomechanika sportu
– Nawigacja i analiza ruchu
– Mechatronika 

03
Nasza specjalizacja 

– Badania właściwości mechanicznych układu kostnego małych (szczur) i dużych (baranina, wieprzowina) zwierząt, jak również tkanek pochodzenia ludzkiego, prowadzone w symulowanych warunkach fizjologicznych (wilgotność, temperatura)
– Badania biomechaniczne: Próby jednoosiowego ściskania oraz rozciągania, trzy/cztero punktowe zginanie, próby mikroindentacji, badania wytrzymałościowe tkanek miękkich oraz badania cykliczne
– Analiza właściwości strukturalnych tkanek z wykorzystaniem metod nieniszczących (micro-CT), analizy mikroskopowe czy pomiary gęstości
– Optyczna analiza stanu odkształceń i analiza przemieszczeń

04
Laboratorium

Nasze laboratorium umożliwia wielo-skalowy pomiar właściwości mechanicznych poprzez szereg testów makroskopowych oraz analizę mikroskopową. Standardowe techniki badawcze obejmują: osiowo-skrętne badanie materiałów (MTS MiniBionix 858 MTS Synergie 100 MTS Tytron 250), 3D Cyfrowy system Korelacja obrazu, tryby obrazowania dwuosiowej testów mechanicznych. Ja również możliwe jest wykonanie testów mikroindentacji (CSM Micro-Combi Tester) czy zaawansowaną analizę mikroskopową (wysokorozdzielczy mikrotomograf SkyScan 1172, nastołowy SEM Phenom ProX).

05
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników powstało w 2001 roku, zrzeszając grupę entuzjastów biomechaniki. Członkowie Koła wywodzą się z dwóch wydzałów: Mechanicznego i Podstawowych Problemów Techniki. Od początku istnienia Koła jego opiekunem był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński. Od 2009 roku funkcję tę pełni dr inż. Jarosław Filipiak. Obecnie MKNB jest prężnie działającą organizacją studencką ukierunkowaną na osobisty naukowy rozwój jej członków, integrację środowisk naukowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną oraz, jak na studentów przystało, zabawę.

http://www.mknb.pwr.wroc.pl/

06
Czasopismo Naukowe – Acta of Bioengineering and Biomechanics

Acta of Bioengineering and Biomechanics jest organem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i wydawane jest pod auspicjami: Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w zakresie bioinżynierii i biomechaniki. Każdego roku ukazują się cztery numery Acta of Bioengineering and Biomechanics. Łamy czasopisma są platformą umożliwiającą prezentację wyników badań, wymianę idei i doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi badaczami. W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikujemy oryginalne prace wnoszące nowe wartości w badaniach biomechanicznych.

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/

Facebook