Witamy

Informacje główne

01
Krótko o nas

Zakład Inżynierii Biomedycznej, funkcjonujący na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, utworzono w 1989. Zakład IB posiada bogate doświadczenie z zakresu eksperymentalnych metod badań strukturalnych i mechanicznych właściwości tkanek oraz zjawisk występujących pomiędzy implantem a tkanką. Specjalizujemy się w badaniach tkanek zarówno miękkich (krążek międzykręgowy, rdzeń kręgowy, naczynia krwionośne, skóra, powięzi, ścięgna), jak i twardych (trzony kręgów, głowy kości udowych, kości długie, zęby, chrząstka).

 02
Zainteresowania naukowe

– Właściwości mechaniczne układu kostno-stawowego
– Właściwości strukturalne i mechaniczne tkanek miękkich
– Wieloskalowa analiza tkanek oraz struktur kostnych
– Biomechanika układu krążenia
– Metody numeryczne w biomechanice
– Obrazowanie medyczne i sztuczna rzeczywistość
– Biomateriały
– Biomechanika sportu
– Nawigacja i analiza ruchu
– Mechatronika 

03
Nasza specjalizacja 

– Badania właściwości mechanicznych układu kostnego zwierząt (małych – np. szczura) i dużych (baran, świnia), jak również tkanek pochodzenia ludzkiego, w tym tkanek miękkich; badania są prowadzone w symulowanych warunkach fizjologicznych (wilgotność, temperatura)
– Badania biomechaniczne są realizowane w warunkach quasistatycznych lub obciążeń cyklicznych, i obejmują m. in. próby jednoosiowego ściskania oraz rozciągania, trzy- lub czteropunktowego zginania, próby mikroindentacji
– Analiza właściwości strukturalnych tkanek z wykorzystaniem metod nieniszczących (micro-CT), analizy mikroskopowej oraz pomiaru gęstości
– Optyczna analiza stanu odkształcenia i przemieszczenia

04
Laboratorium

Nasze laboratorium umożliwia wieloskalowy pomiar właściwości mechanicznych badanych tkanek na podstawie testów makroskopowych oraz analizy mikroskopowej. Standardowe techniki badawcze obejmują m.in. osiowo-skrętne badanie materiałów (MTS MiniBionix 858, MTS Synergie 100, MTS Tytron 250), zastosowanie 3D cyfrowego systemu korelacji obrazu, obrazowanie dwuosiowych testów mechanicznych. Możliwe jest wykonanie testów mikroindentacji (CSM Micro-Combi Tester) oraz zaawansowanej analizy mikroskopowej (wysokorozdzielczy mikrotomograf SkyScan 1172, nastołowy SEM Phenom ProX).

05
Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników powstało w 2001 roku, zrzeszając grupę entuzjastów biomechaniki. Członkowie Koła wywodzą się z dwóch wydziałów: Mechanicznego i Podstawowych Problemów Techniki. Od początku istnienia Koła jego opiekunem był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński. Od 2009 roku funkcję tę pełni dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. P.Wr.. Obecnie MKNB jest prężnie działającą organizacją studencką ukierunkowaną na osobisty rozwój naukowy jej członków, integrację środowisk naukowych związanych z szeroko rozumianą inżynierią biomedyczną oraz, jak na studentów przystało, zabawę.

http://www.mknb.pwr.wroc.pl/

06
Czasopismo Naukowe – Acta of Bioengineering and Biomechanics

Acta of Bioengineering and Biomechanics jest pismem wydawanym jest pod auspicjami: Politechniki Wrocławskiej, Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i jest poświęcone najnowszym osiągnięciom w zakresie bioinżynierii i biomechaniki. Każdego roku ukazują się cztery numery Acta of Bioengineering and Biomechanics. Łamy czasopisma są platformą umożliwiającą prezentację wyników badań, wymianę idei i doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi badaczami. W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikujemy oryginalne prace wnoszące nowe wartości w badaniach biomechanicznych.

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/

Facebook