PROJEKTY

W ostatnich latach byliśmy wykonawcami dwóch kluczowych projektów: „WroVasc-Integrated Cardiovascular Centre” (2008-2015) and „Bio-Implant for the purposes of defects treatment of bone cancer patients” (2010-2014) under Innovative Economy Operational Program. Ponadto nasza grupa realizuje wiele projektów związanych z wyjaśnieniem patomechanizmu rozwoju chorób kręgosłupa, układu kostnego, układu krwionośnego oraz innych tkanek (skóra, więzadła). Celem realizowanych projektów było:

  • Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych krążka międzykręgowego kręgosłupa człowieka na poziomie mikro i makroskopowym,
  • Wpływ procesu mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego,
  • Właściwości mechaniczne i strukturalne kręgosłupa na poziomie makro i mikroskopowym,
  • Wpływ przemieszczeń fragmentów kostnych na proces osteogenezy rozproszenia,
  • Badania ekperymentalne, biochemiczne i ultrastrukturalne ludzkiego układu powięziowego w celu określenia nowych algorytmów diagnostycznych i terapeutycznych,
  • Badanie właściwości biofizycznych skóry.

Facebook