BIOMECHANICZNE UWARUNKOWANIA PROCESU PRZENOSZENIA OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH W ŚCIANACH TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ

 

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Kobielarz

 

Tętniak aorty brzusznej (AAA) to trwałe i postępujące, lokalne poszerzenie podnerkowej aorty brzusznej o minimum 50% w stosunku do jej prawidłowej średnicy. Powstanie i rozwój tętniaka zagraża życiu pacjenta, gdyż może doprowadzić do przerwania ciągłości jego ściany. Jak wskazują najnowsze badania, to nie wielkość tętniaka jest determinantą stopnia jego rozwoju, lecz zaburzenia w budowie strukturalnej, które dotyczą elementów przenoszących obciążenia mechaniczne, zarówno biernie, tj. włókna elastynowe i kolagenowe, jak i aktywnie, czyli komórki mięśni gładkich. Degradacja tych komponentów strukturalnych prowadzi do zaburzeń w procesie przenoszenia obciążeń mechanicznych przez zdegenerowaną ścianę naczynia krwionośnego. Zdolność każdego materiału, w tym materiałów biologicznych, do przenoszenia obciążeń można ocenić na podstawie analizy jego właściwości mechanicznych. Złożona budowa ścian naczyń krwionośnych, tj. ich trójwarstwowość oraz kompozytowa budowę poszczególnych warstw wymaga analizy właściwości mechanicznych uwzględniającej różne poziomy w hierarchicznej budowie tej struktury. Stąd, głównym celem projektu jest ocena: zdolności ścian tętniaków aorty brzusznej oraz budujących ją warstw do przenoszenia obciążeń mechanicznych oraz udziału biernych i aktywnych elementów przenoszących obciążenia mechaniczne w tym procesie.

 

Czas trwania: 13.02.2014 – 12.08.2017

Budżet: 497 760,00 PLN

Osiągnięcia:

  • Interdyscyplinarność Badań Naukowych, Wrocław, Polska, 2014 [Artykuł1] [Artykuł2]
  • Biomechanics 2016: International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Biała Podlaska, Polska, 2016 [Abstrakt] [Plakat]
  • 22nd Congress of the European Society of Biomechanics, Lion, Francja, 2016 [Abstrakt1] [Abstrakt2]