MentorEye

MENTOREYE

OPRACOWANIE POLSKIEGO KOMPLEMENTARNEGO SYSTEMU MOLEKULARNEJ NAWIGACJI CHIRURGICZNEJ NA POTRZEBY LECZENIA NOWOTWORÓW

Kierownik projektu: dr inż. Ewelina Świątek-Najwer, dr inż. Magdalena Żuk 

Czas trwania projektu: 1.08.2014 – 31.07.2018

Budżet jednostki: 5 645 966 PLN

Całkowity budżet : 24 608 695 PLN

Rosnące znaczenie opieki zdrowotnej, starzenie się społeczeństwa, aspiracje do poprawy jakości życia i nasilające się choroby cywilizacyjne (np. onkologiczne) wymagają rozwoju nowych metod leczenia i produktów je umożliwiających. Celem projektu jest utworzenie i przygotowanie pod kątem wdrożenia nowej metody chirurgicznej nawigacji w leczeniu onkologicznym. Choroby onkologiczne są drugą przyczyną śmierci w Polsce i powodem 17% przypadków inwalidztwa. Rozwój technologii prowadzi do osiągnięcia znaczącego postępu w zakresie przezwyciężania chorób onkologicznych zarówno poprzez profilaktykę jak i leczenie. Projekt zakłada opracowanie nowego systemu nawigacji chirurgicznej do śródoperacyjnej precyzyjnej identyfikacji zmiany nowotworowej i jej radykalnej resekcji. Osiągnięcie tych celów podzielono na trzy główne części 1. Rozwój nowej technologii, 2. Próby przedkliniczne in-vitro i in-vivo, 3. Próby kliniczne: rozwój innowacyjnej metody chirurgicznego leczenia onkologicznego.

mentoreye

LOGO_NEURO_DEVICE_full

Facebook