BioPolimery

WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PROCESU LASEROWEGO NA BIO-FIZYKO-CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH  

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. PWr

 

Polimery biodegradowalne  są obecnie co raz szerzej stosowane, w tym także w medycynie wpływając  na rozwój nowych metod leczniczych. Zastosowanie technologii laserowych pozwala na nieograniczone formowanie tych materiałów z bardzo wysoką precyzją rzędu mikrometrów niemożliwą do uzyskania technologiami klasycznymi. Stąd też celem projektu jest kompleksowa analiza parametrów określający wpływ promieniowania laserowego na: stopień dekompozycji polimerów biodegradowalnych, zmianę stopnia krystalizacji, właściwości mechaniczne, tempo procesu degradacji hydrolitycznej oraz badania biozgodności.

czas trwania: 19.03.2014-19.03.2017

budżet: 1 105 460,00 PLN

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udział w konferencjach:

  • Frontiers in Polymer Science, Riva del Garda, Italy 2015 [plakat]
  • 27th European Conference on Biomaterials ESB – ICE Kraków 2015 [plakat]
  • Photonics West 2016, SPIE, San Francisco, USA, 2016 [plakat]
  • 25th Annual Conference of the Polish Society for Biomaterials ‚Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine’ – Rytro 2016 [plakat1] [plakat2]
  • 28th European Conference on Biomaterials ESB – Ateny, Grecja 2017 [plakat1] [plakat2]

 

Facebook