HISTORIA

 Historia Zespołu

Zespół Inżynierii Biomedycznej został założony w 1989 na Wydziale Mechanicznym, Politechniki Wrocławskiej.  Od początku istnienia zakres działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu obejmuje rozwój oraz zastosowanie nowoczesnych optycznych metod pomiarowych oraz technik badań wytrzymałościowych do analizy naprężeń, odkształceń i przemieszczeń elementów maszyn, konstrukcji inżynierskich, układów biologicznych oraz materiałów konstrukcyjnych i biologicznych.

W ostatnich latach byliśmy wykonawcami dwóch kluczowych projektów: „WroVasc-Integrated Cardiovascular Centre” (2008-2015) and „Bio-Implant for the purposes of defects treatment of bone cancer patients” (2010-2014) under Innovative Economy Operational Program. Ponadto nasza grupa realizuje wiele projektów związanych z wyjaśnieniem patomechanizmu rozwoju chorób kręgosłupa, układu kostnego, układu krwionośnego oraz innych tkanek (skóra, więzadła).

Badania realizowane w wyżej wymienionych projektach ze względu na ich interdyscyplinarny charakter, prowadziliśmy przy współpracy ze specjalistami w dziedzinie medycyny, fizyki, biofizyki, biochemii, weterynarii z wielu ośrodków naukowych w kraju (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu) i na świecie (University of Auckland w Nowej Zelandii, University of Bologny we Włoszech, Technische Universiteit in Eindhoven w Holandii).

Facebook