LABORATORIUM

W pracach badawczych prowadzonych przez nasz Zespół wykorzystywane są najnowsze techniki pomiarowe, co umożliwia prowadzenie badań właściwości mechanicznych na różnych poziomach od skali makro do skali mikroskopowej. Na poziomie makroskopowym parametry mechaniczne wyznaczane są na podstawie testów realizowanych w warunkach obciążeń statycznych (test jednoosiowego rozciągania/ściskania, test trzy i czteropunktowego zginania) oraz cyklicznych. Badania te prowadzone są z użyciem maszyn wytrzymałościowych: MTS MiniBionix 858, MTS Synergie 100, MTS Tytron 250. Podczas testów możliwe jest zastosowanie systemu DIC Q400 firmy DANTEC Dynamics lub dwóch wideoekstensometrów firmy Messphysik (kamery CCD), które umożliwiają dodatkowo bezkontaktową analizę przemieszczeń badanych elementów.

Członkowie zespołu prowadzą także prace badawcze związane wyznaczaniem właściwości mechanicznych (twardość, moduł Young’a) cienkich powłok, warstw i podłoży. Badania te prowadzone są z użyciem mikrotwardościomierza firmy CSM, który umożliwia także prowadzenie badań adhezji cienkich warstw powierzchniowych do podłoża oraz odporności powierzchni na zarysowanie. Urządzenie wyposażone jest także w Micro Scratch Tester, który pozwala na scharakteryzowanie właściwości cienkich powierzchni o grubości <50μm.

Laboratorium zespołu wyposażone jest również w dwuosiową mikro rozrywarkę, która umożliwia prowadzenie badań właściwości mechanicznych komponentów strukturalnych tkanek na poziomie mikroskopowym w warunkach obciążeń statycznych (test dwuosiowego rozciągania). Podczas testu możliwe jest zastosowanie świetlnego mikroskopu interferencyjnego Nomarskiego (Axio Imager M1m firmy Zeiss), co umożliwia jednoczesną akwizycję obrazów strukturalnych badanych obiektów podczas obciążania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie zaawansowanych technik obrazowania takich jak skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX i mikrotomograf rentgenowski SkyScan 1172 firmy Brucker pozwala nie tylko na uzyskiwanie obrazów strukturalnych o wysokiej rozdzielczości, ale także na przeprowadzanie analiz składu pierwiastkowego powierzchni badanej elementów (Phenom ProX), analizę parametrów histomorfometrycznych oraz odwzorowanie struktur (mikrotomograf rentgenowski).

1
MTS Synergie 100 
Zastosowanie
tytron
MTS Tytron 250
Zastosowanie

3
MTS 858 MiniBionix
Zastosowanie
tom
Mikrotomograf SkyScan1172, Brucker
Zastosowanie

twardosc
Uniwersalny twardościomierz Nexus 700
Zastosowanie
MICROINT
Mikrotwardościomierz CSM MicroCombi Tester
Zastosowanie

axio
Mikroskop świetlny Zeiss Axio Imager M1m 
Zastosowanie
STEREO
Mikroskop stereoskopowy Zeiss Stereo Discovery V20
Zastosowanie
Facebook