REKRUTACJA

 Zastanawiasz się czy kierunek Inżynieria Biomedyczna jest dla Ciebie?

Jeżeli widzisz swoją przyszłość w zawodzie przykładającym się do rozwoju współczesnej medycyny poprzez współprace lekarzy i inżynierów to Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym będzie dla Ciebie najlepszym wyborem!

To za sprawą inżynierii biomedycznej potrafimy wytwarzać: implanty, protezy, sztuczne narządy oraz całą gamę urządzeń i sprzętu wspomagającego lub zastępującego funkcje życiowe człowieka. Studiuj z pasją!

Masz wątpliwości czy poradzisz sobie na tym kierunku?

Nie masz powodów do zmartwień! Z naszą pomocą takie przedmioty jak biomateriały, metody numeryczne w inżynierii biomedycznej, projektowanie konstrukcji mechanicznych i wiele innych staną się twoją pasją!

Jesteś ciekawy z jakich dziedzin zdobędziesz wiedzę na studiach?

Na kierunku Inżynieria Biomedyczna zdobędziesz wiedzę z takich przedmiotów jak: biomateriały, projektowanie konstrukcji mechanicznych, technologie wytwarzania implantów, metody badań elementów układów mechanicznych, układy napędowe urządzeń medycznych, metody numeryczne w inżynierii biomedycznej, inżynieria rehabilitacyjna, implanty i sztuczne narządy, roboty i manipulatory medyczne i wiele innych laboratoriów jak np. zastosowanie druku 3D w medycynie. Po ukończeniu tych studiów zdobytą wiedzę teoretyczną będziesz potrafił wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.

IB ulotka2

Od czego zacząć proces rekrutacyjny?

Zapoznaj się listą dokumentów rekrutacyjnych oraz terminarzem przyjęć.

Aktualny terminarz przyjęć dla kolejnych rekrutacji znajdziesz na stronie:

http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/rekrutacja-krok-po-kroku/terminarz-przyjec/studia-i-stopnia-stacjonarne/

Kandydat na studia I stopnia powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia.
  2. Kopię świadectwa dojrzałości.
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej.
  4. Zaświadczenie lekarskie.
  5. Kopię dowodu osobistego.
  6. Aktualną fotografię kandydata.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/rekrutacja-krok-po-kroku/lista-dokumentow-rekrutacyjnych/studia-i-stopnia-stacjonarne-kopia/

Czy za rekrutację się płaci?

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/rekrutacja-krok-po-kroku/oplaty/oplata-rekrutacyjna/

Zastanawiasz się jakie masz szanse dostania się na wybrany kierunek studiów?

Skorzystaj z kalkulatora wskaźnika rekrutacyjnego (http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/informacje-praktyczne/policz-swoj-wskaznik-rekrutacyjny/ ), aby sprawdzić ile punktów zdobędziesz w procesie rekrutacji, a następnie zapoznaj się z progami punktowymi przyjęć na studia w ubiegłych latach. Z uwagi na fakt, że kierunek Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym będzie nowo otwartym kierunkiem studiów to próg punktowy będzie wartościowo porównywalny do pozostałych kierunków na Wydziale Mechanicznym.

Zastanawiasz się ilu studentów będzie przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia na kierunki Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym?

Szczegółowe informacje wkrótce.

Praktyczne informacje dotyczące rekrutacji

Wiele praktycznych informacji takich jak:

informacje o stypendiach dla wybitnie uzdolnionych, porady jak się przygotować do studiów na PWr, informacje dotyczące pierwszych kroków po zrekrutowaniu, znajdziesz na portalu związanym z rekrutacją na PWr (http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/informacje-praktyczne/ ).

Jakie są możliwości kontynuowania nauki po studiach I stopnia?

Zapraszamy Cię na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym. Kontynuując studia u nas zyskujesz masz możliwość poszerzenia swoich horyzontów.  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia badań doświadczalnych oraz twórczego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu mechaniki i biomechaniki, co zapewnia doskonałe przygotowanie osób wiążących swoją przyszłość z pracą naukowo- badawczą w dziedzinie inżynierii biomedycznej.

Jakie są perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów?

Po ukończeniu studiów masz wiele możliwości zbudowania swojej kariery zawodowej. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwią Ci prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w szerokiej gamie podmiotów przemysłowych i usługowych, takich jak:

  • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, implanty i sztuczne narządy,
  • firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem biernym i czynnym kierowcy, pasażerów oraz pieszych, a także zajmujących się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych (ambulanse, karetki),
  • w szpitalach jako inżynier medyczny obsługujący zaawansowane urządzenia techniczne, takie jak: roboty i manipulatory medyczne, mechatroniczny sprzęt rehabilitacyjny.
  • we wszystkich firmach wymagających kreatywności i umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach.

 

Specjaliści przewidują, że w XXI wieku inżynieria biomedyczna będzie jedną z głównych dziedzin  badań generujących innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe w krajach wysokorozwiniętych.

Wybierz zawód z przyszłością!

Masz więcej pytań?

Napisz do Nas!

dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. nadzw. PWr

e-mail: jaroslaw.filipiak@pwr.edu.pl

 ib_1str

ib_2str

Facebook