Biomateriały

Informacje dodatkowe

Materiały pomocnicze

  1.  Właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów
  2. Badania struktury oraz właściwości fizycznych biomateriałów
  3. Zwilżalność powierzchni  (opis części teoretycznej można znaleźć w instrukcji
  4. Pomiar twardości materiałów
  5. Pomiar czasu i temperatury wiązania cementów kostnych
  6. Badania degradacji biomateriałów w sztucznym środowisku biologicznym
  7. Wytwarzanie i właściwości kompozytów włóknistych- kompozyty
  8. Wytwarzanie i właściwości kompozytów włóknistych- prepregi

Kolokwia i zaliczenia

 

Facebook