Informacje dodatkowe

Lab 1. Zastosowanie nawigacji komputerowej z obrazowaniem ultrasonograficznym w pomiarach parametrów geometrycznych fantomów anatomicznych – dr inż. Ewelina Świątek-Najwer
Lab 2. Zastosowanie platformy dynamometrycznej w analizie rozkładu obciążeń – dr inż. Magdalena Żuk
Lab 3. Zastosowania robotyki w medycynie. Sterowanie robotami humanoidalnymi – dr inż Magdalena Żuk
Lab 4. Mikrotomografia i technologie generatywne w  medycynie – mgr inż. Magdalena Wojtków
Lab 5. Zastosowanie nawigacji elektromagnetycznej w badaniach ruchu żuchwy  – mgr inż. Magdalena Wojtków

  • GRAFIK 

Materiały do laboratorium